Generelle betingelser for kjøp i nettbutikken:

·       Alle priser forstås eks mva

·       Eventuell frakt tilkommer. Fraktbetingelser i h.t. gjeldende avtale.

·       Det tas forbehold om eventuelle feil priser og teknisk info på nettbutikken.

·       Kreditt og betalingsbetingelser i h.t. Stige Senterets sitt til enhver tid gjeldende standardoppsett, dersom  ikke annet er avtalt. Eventuelle renter belastes etter gjeldende forsinkelsesrente i forsinkelsesrenteloven

·       For eventuell retur og reklamasjoner er følgende gjeldende:

o   All eventuell retur skal avtales med Stige Senteret.

o   Ved retur av feilbestilte varer beregner vi en retur provisjon på 10% og varene må returneres innen 1 (en) måned.

o   I slike tilfeller dekker kunden selv frakten.

o   Reklamasjoner skal også avklares på forhånd og innen 7 (syv) dager etter at varen er mottatt

o   Eventuelle kreditnota skal avklares på forhånd og inneholde et returnummer eller navn på en kontaktperson

·         Ved mottak av varer er kunden selv ansvarlig for å sjekke forsendelsen mht. skade/ødelagte varer og korrekt antall varer:

o   Det er kun signert fraktbrev i fra transportør som gir reklamasjonsrett på skade.

o   Reklamasjonsretten ved både skade og manko skal avklares på forhånd og innen 7 (syv) dager etter at varen er mottatt. 

o   Se også utfyllende tekst på Pakkseddel/Følgeseddel ved vareleveransen.