(1-11) av 11
22Enrørsbjelke galv. stål 1,60mtr
22Enrørsbjelke galv. stål 1,60mtr
22Enrørsbjelke galv. stål 0,72m
22Enrørsbjelke galv. stål 0,72m
22Spir 1,5m Galvanisert Mure/ stålstillas
22Spir 1,5m Galvanisert Mure/ stålstillas
22Søyle 0,5m Galvanisert Mure/ stålstillas
22Søyle 0,5m Galvanisert Mure/ stålstillas
22Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 3,45mtr
22Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 3,45mtr
22Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 1,95mtr
22Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 1,95mtr
22Langbjelke galv. Stål 3,00mtr
22Langbjelke galv. Stål 3,00mtr
22Rekkverkramme dobbel galv. stål 1,20mtr
22Rekkverkramme dobbel galv. stål 1,20mtr
22Fotlistholder for galvanisert Mure/ stålstillas
22Fotlistholder for galvanisert Mure/ stålstillas
22Fotlist 3,3m for galvanisert Mure/ stålstillas
22Fotlist 3,3m for galvanisert Mure/ stålstillas
22Utbygningskonsoll galv. Stål 47cm (for 2 aluplanker)
22Utbygningskonsoll galv. Stål 47cm (for 2 aluplanker)
Stålstillas/murerstillas enkeltdeler 
      (1-11) av 11