(1-36) av 36
1Mønemodul  for Mure/ stålstillas 2,0m x L03m
1Mønemodul for Mure/ stålstillas 2,0m x L03m
1Rekkverk enkel galv. stål 1,20mtr
1Rekkverk enkel galv. stål 1,20mtr
1Enrørsbjelke galv. stål 1,20mtr
1Enrørsbjelke galv. stål 1,20mtr
1Enrørsbjelke galv. stål 1,60mtr
1Enrørsbjelke galv. stål 1,60mtr
1Enrørsbjelke galv. stål 0,72m
1Enrørsbjelke galv. stål 0,72m
1Spir 3,0m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Spir 3,0m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Spir 2,0m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Spir 2,0m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Spir 1,5m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Spir 1,5m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Søyle 1,0m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Søyle 1,0m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Søyle 0,5m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Søyle 0,5m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Diagonal uten utbyggerknekt galv. stål 3,45mtr
1Diagonal uten utbyggerknekt galv. stål 3,45mtr
1Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 3,45mtr
1Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 3,45mtr
1Diagonal uten utbyggerknekt galv. stål 2,29mtr
1Diagonal uten utbyggerknekt galv. stål 2,29mtr
1Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 2,29mtr
1Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 2,29mtr
1Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 2,97mtr
1Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 2,97mtr
1Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 1,95mtr
1Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 1,95mtr
1Langbjelke galv. Stål 3,00mtr
1Langbjelke galv. Stål 3,00mtr
1Langbjelke galv. stål 2,45mtr
1Langbjelke galv. stål 2,45mtr
1Langbjelke galv. stål 1,90mtr
1Langbjelke galv. stål 1,90mtr
1Tverrbjelke dobbel galv. stål 1,20mtr
1Tverrbjelke dobbel galv. stål 1,20mtr
1Tverrbjelke dobbel galv. stål 1,00mtr
1Tverrbjelke dobbel galv. stål 1,00mtr
1Tverrbjelke dobbel galv. stål 0,75mtr
1Tverrbjelke dobbel galv. stål 0,75mtr
1Tverrbjelke dobbel galv. stål 0,50mtr
1Tverrbjelke dobbel galv. stål 0,50mtr
1Rekkverk enkel galv. stål 1,60mtr
1Rekkverk enkel galv. stål 1,60mtr
1Rekkverk enkel galv. stål 3,00mtr
1Rekkverk enkel galv. stål 3,00mtr
2Rekkverkramme dobbel galv. stål 0,72mtr
2Rekkverkramme dobbel galv. stål 0,72mtr
2Rekkverkramme dobbel galv. stål 1,20mtr
2Rekkverkramme dobbel galv. stål 1,20mtr
2Rekkverkramme dobbel galv. stål 1,60mtr
2Rekkverkramme dobbel galv. stål 1,60mtr
2Rekkverkramme dobbel galv. stål 3,00mtr
2Rekkverkramme dobbel galv. stål 3,00mtr
1Utbygningskonsoll galv. stål 60cm (for labanklem)
1Utbygningskonsoll galv. stål 60cm (for labanklem)
1Fotlistholder for galvanisert Mure/ stålstillas
1Fotlistholder for galvanisert Mure/ stålstillas
1Fotlist 3,3m for galvanisert Mure/ stålstillas
1Fotlist 3,3m for galvanisert Mure/ stålstillas
1Utbygningskonsoll galv. Stål 23cm (for 1 aluplank)
1Utbygningskonsoll galv. Stål 23cm (for 1 aluplank)
1Utbygningskonsoll galv. Stål 47cm (for 2 aluplanker)
1Utbygningskonsoll galv. Stål 47cm (for 2 aluplanker)
1Utbygningskonsoll galv. stål 72cm (for 3 aluplanker)
1Utbygningskonsoll galv. stål 72cm (for 3 aluplanker)
1Labank Stillaselem i tre 49,5 x 150cm  Unihak
1Labank Stillaselem i tre 49,5 x 150cm Unihak
Stålstillas/murerstillas enkeltdeler 
      (1-36) av 36