(1-12) av 12
1Enrørsbjelke galv. stål 1,60mtr
1Enrørsbjelke galv. stål 1,60mtr
1Enrørsbjelke galv. stål 0,72m
1Enrørsbjelke galv. stål 0,72m
1Spir 1,5m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Spir 1,5m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Søyle 0,5m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Søyle 0,5m Galvanisert Mure/ stålstillas
1Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 3,45mtr
1Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 3,45mtr
1Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 1,95mtr
1Diagonal m/utbyggerknekt galv. stål 1,95mtr
1Langbjelke galv. Stål 3,00mtr
1Langbjelke galv. Stål 3,00mtr
2Rekkverkramme dobbel galv. stål 1,20mtr
2Rekkverkramme dobbel galv. stål 1,20mtr
1Fotlistholder for galvanisert Mure/ stålstillas
1Fotlistholder for galvanisert Mure/ stålstillas
1Fotlist 3,3m for galvanisert Mure/ stålstillas
1Fotlist 3,3m for galvanisert Mure/ stålstillas
1Utbygningskonsoll galv. Stål 23cm (for 1 aluplank)
1Utbygningskonsoll galv. Stål 23cm (for 1 aluplank)
1Utbygningskonsoll galv. Stål 47cm (for 2 aluplanker)
1Utbygningskonsoll galv. Stål 47cm (for 2 aluplanker)
Stålstillas/murerstillas enkeltdeler 
      (1-12) av 12