(1-6) av 6
Lagerstige B 60cm 08 trinn. Trinn L 2,18 Total  L 3,22m
Lagerstige B 60cm 08 trinn. Trinn L 2,18 Total L 3,22m
Lagerstige B 60cm 10 trinn. Trinn L 2,79 Total  L 3,74m
Lagerstige B 60cm 10 trinn. Trinn L 2,79 Total L 3,74m
Lagerstige B 60cm 12 trinn. Trinn L 3,36 Total  L 4,32m
Lagerstige B 60cm 12 trinn. Trinn L 3,36 Total L 4,32m
Lagerstige B 60cm 14 trinn. Trinn L 3,92 Total  L 4,88m
Lagerstige B 60cm 14 trinn. Trinn L 3,92 Total L 4,88m
Lagerstige B 60cm 16 trinn. Trinn L 4,48 Total L 5,43m
Lagerstige B 60cm 16 trinn. Trinn L 4,48 Total L 5,43m
Lagerstige B 60cm 18 trinn. Trinn L  5,03 Total L 5,98m
Lagerstige B 60cm 18 trinn. Trinn L 5,03 Total L 5,98m
Lagerstiger 
      (1-6) av 6