(1-12) av 12
Arbeidsplattform 1,42m 6 tr. m ryggsikr. SHERPAMATIC Tubesca
Arbeidsplattform 1,42m 6 tr. m ryggsikr. SHERPAMATIC Tubesca
Arbeidsplattform 1,65m 7 tr. m ryggsikr. SHERPAMATIC Tubesca
Arbeidsplattform 1,65m 7 tr. m ryggsikr. SHERPAMATIC Tubesca
Arbeidsplattform 1,89m 8 tr. m ryggsikr. SHERPAMATIC Tubesca
Arbeidsplattform 1,89m 8 tr. m ryggsikr. SHERPAMATIC Tubesca
Arbeidsplattform 1,18m 5 tr. m ryggsikr. VELOCE Tubesca
Arbeidsplattform 1,18m 5 tr. m ryggsikr. VELOCE Tubesca
Arbeidsplattform 4 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 4 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 5 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 5 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 6 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 6 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 7 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 7 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 8 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 8 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 9 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 9 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 10 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 10 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 12 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeidsplattform 12 tr. MAGNUM 3 Tubesca
Arbeids- og lagerplattformer med/uten hjul diverse 
      (1-12) av 12