(1-3) av 3
Tapetbord i 4mm bjørkplywood m stålben og stabilisatorer, 3
Tapetbord i 4mm bjørkplywood m stålben og stabilisatorer, 3
Tapetbord i 4mm bjørkplywood m stålben og stabilisatorer, 2
Tapetbord i 4mm bjørkplywood m stålben og stabilisatorer, 2
Tapetbord i 4mm bjørkplywood tilpasset Tapofix maskin, 2 del
Tapetbord i 4mm bjørkplywood tilpasset Tapofix maskin, 2 del
Div Produksjons- og Monteringsprodukter 
      (1-3) av 3