(1-4) av 4
Sperregjerde uttrekkbart m/hjul H97 cm Lengde 40-360 cm Veni
Sperregjerde uttrekkbart m/hjul H97 cm Lengde 40-360 cm Veni
Gjerde teleskop/fleksi m/ vannpåfylling, signaloransje Venig
Gjerde teleskop/fleksi m/ vannpåfylling, signaloransje Venig
Gjerde i sett 4 stk for sammenkolbing, oransje Veniguard
Gjerde i sett 4 stk for sammenkolbing, oransje Veniguard
Sperrestang uttrekkbar (teleskopisk) 1,3 m til 2,3 m Venigua
Sperrestang uttrekkbar (teleskopisk) 1,3 m til 2,3 m Venigua
Plast/Sperregjerder div. typer (inkl. uttrekkb.) 
      (1-4) av 4