(1-4) av 4
Hemsestige 9 trinn 2,39m -65mm trinn
Hemsestige 9 trinn 2,39m -65mm trinn
Hemsestige 10 trinn 2,61m -65mm trinn
Hemsestige 10 trinn 2,61m -65mm trinn
Hemsestige 11 trinn 2,89m -65mm trinn
Hemsestige 11 trinn 2,89m -65mm trinn
Hemsestige 12 trinn 3,18m -65mm trinn
Hemsestige 12 trinn 3,18m -65mm trinn
Hemsestiger Jumbo 
      (1-4) av 4